Startersmonitor: resultaten verwacht op 3 november!

De woningmarkt is krap. Dat levert veel problemen op voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Sommigen groepen hebben het nóg lastiger dan anderen, zoals starters. Zowel huur- als koopstarters hebben het vaak moeilijk om een geschikt huis te vinden dat binnen hun budget past.

Van 28 juli tot en met 17 september stond daarom een vragenlijst open. Doel van de vragenlijst was inzicht te krijgen in de verschillende problemen waar mensen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar op de huur- en koopwoningmarkt tegenaan lopen. De resultaten van het onderzoek worden op 3 november 2021 verwacht.

De startersmonitor is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Huurwoningen.nl, Hypotheekshop, De Hypotheker, Huispedia, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Nederlandse coöperatieve vereniging van Makelaars en taxateurs (NVM), Pararius, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en Vereniging Eigen Huis (VEH).