Privacyverklaring Startersmonitor

Identiteit

De vragenlijst is een initiatief van de volgende partijen:
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Huurwoningen.nl, De Hypotheker, De Hypotheekshop, Huispedia, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Nederlandse coöperatieve vereniging van Makelaars en taxateurs (NVM), Pararius, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en Vereniging Eigen Huis (VEH).

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt enkel door de uitvoerder van het onderzoek, namelijk:
E:M+MA (Experts in Media en Maatschappij)
Wijnhaven 88
2511 GA Den Haag
070 8700460
info@emma.nl

Doeleinden voor de verwerking

E:M+MA (hierna EMMA) verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om na het onderzoek contact op te kunnen nemen met respondenten, als zij dat willen.
  • Om de vragenlijst door te kunnen sturen naar bekenden van respondenten, als zij dat willen.
  • Om na het onderzoek contact op te kunnen nemen met respondenten, als zij één van de te verloten prijzen hebben gewonnen. Ook dit is optioneel.

Verwerking en opslag van gegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen worden op een veilige manier verwerkt. Verzending van de gegevens gebeurt door middel van een versleutelde verbinding (SSL). Opslag gebeurt op servers in Nederland waarop regelmatig onderhoud plaatsvindt.

De resultaten van de vragenlijst zelf worden expliciet gescheiden gehouden van de e-mailadressen die respondenten daarna optioneel kunnen invullen, zodat een e-mailadres nooit te herleiden is naar antwoorden die respondenten hebben gegeven.

Toestemming

We vragen respondenten om hun e-mailadres achter te laten voor bovengenoemde doelen, als zij dat willen. Daarbij vragen we in het formulier expliciet om jouw toestemming. Als je dat hebt gedaan, heb je altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. Stuur daarvoor een mail naar ondergenoemde contactpersoon, dan zorgen wij dat je uit alle systemen wordt verwijderd.

Contact en klachten

Heb je vragen of opmerkingen over het privacy beleid rondom deze vragenlijst, neem dan contact op met Kevin Willemsen: willemsen@emma.nl.

Als je vindt dat je privacy niet goed genoeg gewaarborgd is, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.