Over deze site

De woningmarkt is krap. Dat geldt zeker voor starters: zij hebben het vaak moeilijk om een geschikt huis te vinden dat binnen hun budget valt, of het nou een koophuis of een huurhuis is. Er is vaak echter meer mogelijk dan je denkt. Woningmarktpartijen hebben daarom het initiatief genomen om de website ‘Starten op de Woningmarkt’ te maken. Er is veel informatie beschikbaar voor starters, maar dat staat verspreid over veel verschillende plekken. Het is daarom soms lastig om door de bomen nog het bos te zien. Het doel van deze week is om starters op de woningmarkt één centrale plek aan te bieden waar zij alle benodigde informatie over het huren of kopen van hun eerste huis kunnen vinden.

Diezelfde partners organiseren ook de ‘Week van de Starter’: een week van 28 september tot en met 4 oktober 2020 om extra aandacht te besteden aan de starter. De activiteiten die zij organiseren, zijn terug te vinden op deze pagina.

Hieronder vind je een overzicht van alle partijen die samenwerken voor Starten op de Woningmarkt en de Week van de Starter.

Het ministerie van BZK (directie Woningmarkt) is verantwoordelijk voor beleid en regelgeving voor de huurmarkt, de woningcorporaties en de koopmarkt. Doelstelling is om te komen tot een goede werking van de woningmarkt en daarbinnen volkshuisvestelijke doelen te realiseren, bijvoorbeeld inzake de woningbouwopgave, aandachtgroepen en betaalbaarheid.

Naar de website van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Zij hebben de opgave om te zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Naar de website van Aedes

De Hypotheekshop is een overkoepelende organisatie van hypotheekadviseurs. De adviseurs van De Hypotheekshop geven onafhankelijk financieel advies. Op basis van jouw persoonlijke situatie, woonwensen en toekomstplannen gaan de adviseurs op zoek naar een hypotheek die bij jou past.

Naar de website van De Hypotheekshop

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de belangen van de Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. De NVB is de verbinding tussen de bankensector, politiek en maatschappij en draagt bij aan een vitale, duurzame sector.

Naar de website van Nederlandse Vereniging van Banken

De NVM is de grootste ledenorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen in Nederland. De vereniging is opgericht in 1898 en is gevestigd in Nieuwegein. De NVM draagt zorg voor de belangen van haar leden onder meer richting overheid en politiek.

Naar de website van NVM

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt financieringsoplossingen die maatschappelijke waarde helpen creëren. Dit doet ze samen met gemeenten en andere overheden. De SVn zorgt bijvoorbeeld voor de Starterslening en de Duurzaamheidslening.

Naar de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken. Het doel van de stichting is bijdragen aan een goed functionerende woningmarkt, zodat iedereen kan wonen in de woning die past bij zijn of haar situatie.

Naar de website van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Vastgoedpro is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij de uitoefening van hun beroep.

Naar de website van Vastgoedpro

VBO is een vereniging voor makelaars, taxateurs en verhuurbemiddelaars. Ze is er voor kopers, verkopers, huurders, verhuurders, projectontwikkelaars en overheden. VBO staat voor een stabiele vastgoedmarkt.

Naar de website van VBO

Vereniging Eigen Huis is de vereniging voor iedereen die een huis heeft of van plan is een huis te kopen. Als onafhankelijke vereniging helpt ze haar ruim 790.000 leden bij het (ver)kopen en het duurzaam en betaalbaar bewonen van hun huis, zonder commercieel belang.

Naar de website van Vereniging Eigen Huis

Het Verbond van Verzekeraars is de brancheorganisatie van schade- en levensverzekeraars. Het vertegenwoordigt ruim 95 procent van alle verzekeraars in Nederland. Het Verbond behartigt de belangen van alle leden, speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en verbindt op die manier de verzekeringssector met de samenleving.

Naar de website van Verbond van verzekeraars