Contact

Partners van Starten op de Woningmarkt

‘Starten op de Woningmarkt’ is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en woningmarktpartijen. Voor meer informatie kun je bij hen terecht.

Perszaken

Neem voor perszaken contact op met de woordvoerder:

Menno van Tartwijk
vantartwijk@emma.nl
+31 6 523 072 75

Contact

Voor algemene vragen over deze website, stuur een mail naar info@startenopdewoningmarkt.nl.